Stella B. Grundström

Regionchef Hus Stockholm, Skanska

Stella kommer att hålla ett “Hero Talk” med titeln “Klimatomställningen, vår tids ödesfråga, varför går inte utvecklingen snabbare?”

Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Därför satte Skanska sina klimatmål om klimatneutralitet redan år 2015. Vi pratar om vad som krävs för att samhället och branschen ska accelerera klimatomställningen, vilka innovativa produkter och områden som drivs inom Skanska och vilka steg som tagits sedan klimatmålen sattes.

I detta Talk får du kunskap i hur branschen behöver arbeta tillsammans och hur man kan göra det i praktiken. Vi har tydliga mål som vi följer upp men varför går det inte fortare?

Vi delar med oss om hur Skanska driver utveckling och inspirerar kring hur vi kan arbeta på kort och lång sikt för att driva klimatomställningen.

Detta är för dig som vill veta mer om hur vi tillsammans kan driva förändring med klimatet högst på agendan, som är nyfiken på vilka innovativa utvecklingar som sker i byggbranschen och hur arbetet har sett ut fram till idag.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart