Raya Zamil

Research Engineer, AFRY

Raya kommer att deltaga i en Brainpod med titeln “How to Include Foreign-born Engineers in The Swedish Job Market”.

Raya Zamil föddes i Irak och flydde till Syrien under kriget, där hon senare tog en examen i petroleumteknik. Situationen i Syrien tvingade henne att flytta till Sverige 2014. Rayas första steg in i AFRY var genom Jobbsprånget, ett avancerat praktikprogram för utlandsfödda akademiker. Efter att ha slutfört sin praktik fick hon anställning och fortsätter att arbeta som forskningsingenjör på AFRY.

Carolina Petterson är sektionschef för Food & Pharma Life Science på AFRY. Hennes avdelning har tagit emot högt kvalificerade ingenjörer som praktikanter genom Jobbsprånget och dragit nytta av programmet.

Träffa Raya och Carolina när vi diskuterar hur man kan inkludera utlandsfödda ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden. Vad kan vi lära oss av Carolinas och Rayas erfarenheter med Jobbsprånget-programmet?

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart