Olof Johansson

Innovationschef/programchef digitaliserat transportsystem, Trafikverket

Olof kommer att hålla ett ”Hero talk” med titeln ”Att driva förändrings- och innovationsarbete i en stor organisation: nycklar och fallgropar”

I sitt talk kommer Olof att ge sin syn på hur tar du dig an ett uppdrag att driva förändring i en större organisation och i en bransch där det finns en lång historia och en vana av att arbeta på ett visst sätt. Vilka är nycklarna för att kunna stärka organisationens förmåga att dra nytta av ny teknik och hur driver du det innovationsarbetet i praktiken? Detta kommer du att få ta del av med hjälp av konkreta exempel på hur detta görs inom Trafikverket. Erfarenheter kommer också delas om sådant som kan underlätta ett sådant arbete.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart