Mattias Svedell

Produktionschef, Skanska

Mattias kommer vara din expert i Masterclassen “Slussen, hur bygger vi ett av Sveriges största infrastrukturprojekt där över 500 000 människor passerar varje dag?”

I Slussen har en av utmaningarna varit bristen på utrymme. Den utmaningen har vi vänt till en möjlighet. I den här Masterclassen kommer du få insikt i hur ett stort anläggningsprojekt kan effektiveras genom prefabricering. Genom tillverkning av valda delar på annan ort har arbetet effektiviserats avsevärt och dessutom sparat tid. Vi har också nyttjat vattnet som en transportled in i projektet och därmed besparat Stockholms stad ett stort antal tunga transporter in i stadskärnan.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart