Johan

Specialist inom IT-säkerhet, FRA

Johan kommer att vara din expert i Masterclassen “Cyberangrepp – var när hur?”

FRA är en myndighet om jobbar med signalspaning och cyberförsvar. Vårt uppdrag är att skydda det mest skyddsvärda verksamheterna inom Sverige.

Vi delar med oss av hur en liten av del av vår vardag kan se ut när vi jobbar med cybersäkerhetsfrågor. Genom en interaktiv demo kommer du får veta mer om IT-angrepp, bland annat hur de kan gå till, vad en angripare ofta gör, och hur din organisation eventuellt kan skydda sig.

Du kommer få en ökad förståelse för hur IT-angrepp kan gå till och varför det inte är helt lätt att skydda sig ifrån.

Den här workshopen riktar sig till dig som har ett genuint intresse eller vill veta mer om IT-angrepp. Vi kommer bland annat gå igenom och diskutera Windows, Powershell, skadlig kod, & DFIR.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart