Emma Nehrenheim

Chief Environmental Officer, Northvolt

Emma kommer att hålla ett “Hero Talk” med titeln “Closing the loop on batteries”.

Världen går över till elektriskt. Batterier är grundläggande för elektrifiering av transporter, på väg, till sjöss och snart, i luften. Och batterier kommer att göra för elektrifiering vad kylskåpet gjorde för mat. Men det finns en hake – om vi närmar oss batteritillverkning på fel sätt kan vi upprepa misstag från det förflutna.

I sitt talk kommer Emma Nehrenheim, Chief Environmental Officer på Northvolt, att ge konkreta insikter från sitt arbeta att leda Northvolts satsningar mot att etablera en cirkulär batterivärdekedja. Northvolt har utvecklat en patenterad metod för att sluta loopen för batterier med sin Recycling Business Unit Revolt.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart