Charlotte Gyllenhammar

Affärsområdeschef Miljö, PE Teknik & Arkitektur

Charlotte kommer att vara en del av Brainpodden med temat “Hur kan vi uppnå framtidens hållbara samhällsbyggande?” tillsammans med Jenny Svärd, VD för Byggmaterialindustrierna.

De kommer att utforska hur branschen behöver samarbeta och hur olika faktorer, inklusive styrmedel och politiska beslut, kan påverka den hållbara utvecklingen.

Du kommer att få ta del av insikter och konkreta exempel på hur Byggmaterialindustrierna arbetar för industrins gröna omställning, förändring av energi- och materialförsörjningsfrågor och cirkularitet. Samt hur PE Teknik & Arkitektur genom att arbeta tvärdisciplinärt utmanar både sig själva och kunderna att hitta innovativa och hållbara lösningar utifrån en arbetsprocess där klimatutsläpp är en styrande parameter jämte kostnad, design, kvalitet och funktion i byggprocessen.

Denna podcast riktar sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om hur vi tillsammans kan driva förändring för att skapa en hållbar framtid inom samhällsbyggande. Särskilt för de som har klimatfrågan högt upp på agendan. Vi kommer att utforska hur faktorer som styrmedel och politiska beslut påverkar branschens utveckling och vilka spännande innovationer som sker inom branschen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart